Місія, візія, цінності

Про УНЦПД

Місія і цінності

УНЦПД — неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень.
Центр зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює майданчики для суспільної комунікації.

УНЦПД постав на зорі незалежності із кола студентів, що творили «Революцію на Граніті» у 1991 році, і сьогодні перетворився на одну із дієвих українських інституцій, що системно працює для ствердження демократії, належного врядування, здійснення політичних прав і громадянських свобод.

За роки роботи УНЦПД утвердився як стабільно працююча та впливова інституція. У «портфелі» УНЦПД — сотні досліджень та десятки пропозицій, що лягли в основу прийняття державних рішень у сфері політичних прав і громадянських свобод українців. УНЦПД стало надійним партнером для багатьох громадських ініциатив та організацій.

Напрямки

Експерти УНЦПД працюють в наступних основних сферах:
- підтримка громадянського суспільства та розвиток механізмів участі
- гарантування прав національних меншин, корінних народів та антидискримінаційна політика
- розвиток діалогу, суспільна консолідація, вираження громадянських свобод
- дослідження трансформацій політичних систем у нових демократіях, розвиток партійної, електоральної політики і парламентаризму
- розвиток представницької та прямої демократії на національному і місцевому рівнях
- зміцнення потенціалу національної безпеки та підтримка безпечності суспільного середовища, протидія новітнім викликам (деокупація Криму, реінтеграція Донбасу)
- промоція європейської та євроатлантичної інтеграції.

Види діяльності

- Аналітичні та польові дослідження у сфері демократії та належного врядування із застосуванням якісних методів соціологічних досліджень (організація та проведення фокус-груп, експертних опитувань, глибинних інтерв’ю)
- Підготовка моніторингових звітів щодо соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик
- Розвиток політик і розробку проектів документів державної політики
- Адвокатування
- Організація обговорень, створення комунікаційних майданчиків (круглі столи, конференції, вебінари, прес-заходи)
- Навчання (тренінги, семінари, лекції)
- Інформування та консультації для зацікавлених сторін
- Допомога в реєстрації громадських організацій
- Надання коментарів для ЗМІ
Унікальна перевага УНЦПД – компетентність, знання специфічних тонкощів, поєднання знання законодавчого регулювання і практичних вимірів політичних і суспільних процесів, можливість комунікації з широким колом осіб у різних середовищах, новаційність і гнучкість у підходах.

 

Breadcrumbs