Небезпеки інституційної спроможності ГО осіб з інвалідністю: пропозиції

Закликаємо сектор не залишатися осторонь!

Міністерство соціальної політики України без додаткових оголошень оприлюднив для громадського обговорення проєкт Постанови КМУ “Про запровадження інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю” і порівняльну таблицю змін. Команда експертів проєкту Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства заявляє, що проєкт запропонованих Мінсоцом урядових змін не вирішує, а лише поглиблює проблеми, які наші експерти чітко висвітлили у Карті правових реформ для громадянського суспільства. А саме:  

  • досі існують різні підходи до фінансування ГО осіб з інвалідністю (проблема 3.9) 
  • безконкурсний розподіл фінансової підтримки для ГО, діяльність яких спрямована на осіб з інвалідністю (проблема 3.10)

Запрошуємо активно долучитися до громадського обговорення проєкту урядової постанови “Про запровадження інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю”. 

Маємо ґрунтовну позицію:

1. Змінити саме визначення інституційної підтримки, прибравши "посилення його інституційної спроможності у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, забезпечення його стабільної статутної діяльності" та уніфікувавши ближче до визначення зазначеного в ЗУ "Про основні засади молодіжної політики": інституційна підтримка – фінансова підтримка, що надається громадському об’єднанню осіб з інвалідністю для забезпечення їх інституційного розвитку у формі фінансування витрат на розвиток матеріально-технічної бази, навчання, підвищення кваліфікації, оплату праці працівників у рамках реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетних завдань та рівня їх виконання (проведення), визначених Мінсоцполітики.

2. Не розділяти напрямки витрат інституційної підтримки окремо на посилення інституційної спроможності й окремо на інституційний розвиток, адже інституційний розвиток громадських об'єднань може передбачати посилення спроможності роботи об’єднання, а не бути окремою складовою фінансової підтримки: інституційний розвиток – постійний комплексний розвиток громадських об'єднань осіб з інвалідністю для реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетних завдань та рівня їх виконання (проведення), визначених Мінсоцполітики. 

3. Знизити вимоги до критеріїв для участі громадських об’єднань осіб з інвалідністю в конкурсі, за якими участь у конкурсі можуть брати лише старі великі всеукраїнські громадські об'єднання осіб з інвалідністю на кшталт Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих: "провадить свою діяльність на постійній основі, має місцеві (обласні) осередки (відокремлені підрозділи) на території не менше як двох третіх областей України та в м. Києві змінити" на "провадить свою діяльність на території не менше як однієї третьої областей України та/або Автономної Республіки Крим, мм. Києві та Севастополі"; прибрати вимогу "у його місцевих (обласних) осередках (відокремлених підрозділах) є штатні працівники, які постійно надають послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю" або замінити на "його відокремлені підрозділи (місцеві (обласні) осередки) постійно надають послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю"; прибрати "об’єднує не менше ніж 10 000 осіб" або знизити максимум до "об’єднує не менше ніж 300 осіб"; "провадило статутну діяльність не менше ніж 10 років до дня оголошення конкурсу організатором конкурсу" знизити до "провадило статутну діяльність не менше ніж 3 роки до дня оголошення конкурсу організатором конкурсу". 

4. Змінити норму, що у разі можливості організатор конкурсу здійснює його організацію та проведення в електронному форматі на те, що організатор конкурсу проводить конкурс виключно з використанням електронної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можливості, а якщо такої можливості немає, тоді без її використання, уніфікувавши з положеннями постанови КМУ № 1049. 

5. Передбачити можливість засідання конкурсних комісій онлайн, а також викладення в електронній системі проведення конкурсів або на офіційному вебсайті організатора конкурсу відеозаписів засідань конкурсних комісій, відкритих захистів та їх онлайн-трансляцій. 

6. В Порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ № 166, окремо зазначити перелік дозволених витрат спрямованих на інституційну підтримку за рахунок бюджетних коштів, замість пропозиції Мінсоцполітики доповнити чинні напрямки витрат, які передбачені для проєктної підтримки (витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності громадського об’єднання, витрати на організаційний розвиток громадського об’єднання), можливістю спрямування їх на посилення інституційної спроможності громадського об’єднання та на інституційний розвиток громадського об’єднання. 

7. Окремо розробити індикатори оцінювання спроможності та сталості громадських об'єднань осіб з інвалідністю, результатів виконання завдань інституційного розвитку тощо.

Матеріали підготували текстом і порівняльною таблицею.

Закликаємо також поширити цей меседж серед зацікавлених сторін, зокрема серед ГО, які працюють із особами із інвалідністю.

 

Назад до переліку матеріалів