Нацстратегія сприяння розвитку громадянського суспільства ухвалена!

Президент підписав Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки.

Особливо радіємо, так як до тексту увійшли рекомендації, закріплені у Карта правових реформ для громадянського суспільства, яку розробили експерти проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства у співпраці із понад 100 ОГС.

Важливими стратегічними напрямками є:

Реєстрація та правовий статус ОГС

 • спрощення і скорочення строків реєстрації, створення і припинення інститутів громадянського суспільства, подання документів в електронній формі, розширення кола суб’єктів реєстрації;
 • популяризації переваг створення інститутів громадянського суспільства для спільного вирішення громадянами проблемних питань, захисту прав та інтересів, реалізації суспільно корисної діяльності, а також роз’яснення реєстраційних процедур;
 • запровадження єдиного підходу до встановлення кінцевого бенефіціарного власника для інститутів громадянського суспільства.

  Оподаткування ОГС та благодійної діяльності
 • сприятливе податкове середовище в сфері благодійності; 
 • імплементація законодавства ЄС в частині оподаткування ПДВ соціальних та інших суспільно значущих послуг;  
 • однаковий підхід щодо оподаткування ПДФО при отриманні безкоштовних соціальних послуг від бюджетних установ та від ОГС.

Забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівні, вирішенні питань місцевого значення

 • Унормування стандартів та загального порядку проведення публічних консультацій органами влади;
 • Обов’язкове прийняття статуту територіальної громади;
 • Удосконалення законодавчого регулювання електронних петицій,місцевих ініціатив, громадських слухань, консультативно-дорадчих органів;
 • Забезпечення доступу жителів до засідань колегіальних органів місцевогосамоврядування;
 • Удосконалення порядку звітування депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування;
 • Посилення публічності при розробленні місцевих бюджетів;
 • Удосконалення доступу до публічної інформації;
 • Впровадження онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.

 Публічне фінансування ОГС

 • переведення конкурсів проєктів інститутів громадянського суспільства (ІГС) в електронний формат; 
 • удосконалення конкурсних процедур проєктів ІГС та опрацювання питання розширення переліку ІГС, які можуть брати участь у конкурсі; 
 • сприяння проведенню на місцевому рівні конкурсів проєктів ІГС, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства;
 • сприяння організації навчання представників ІГС з питань підготовки проєктів для участі у конкурсах, роботи з казначейськими органами, тощо; 
 • розроблення рекомендацій щодо оплати ІГС вартості оренди комунального нерухомого майна та комунальних платежів;
 • прозоре визначення критеріїв конкурсного відбору ІГС як виконавців державних, регіональних і місцевих програм (у тому числі цільових) та одержувачів бюджетних коштів у рамках таких програм.

Назад до переліку матеріалів