Форс-мажор і що з ним робити?

Чи звертали ви колись увагу на розділ договору “форс-мажорні обставини”? Донедавна це складне словосполучення вважалось забаганкою зарозумілих юристів. Можливо вони додавали це положення, щоб договір вважався “соліднішим”. Але, з початком російського вторгнення, по всій Україні ця частина договору набула неабиякого значення.

Що це таке?

Визначення форс-мажорних обставин наведено в ст. 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”. Воно складне і обʼємне, а нам з того потрібне лише те, що це — обставини непереборної сили: надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, а також обовʼязків, що покладаються? згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Зокрема, мова йде про наступне:

 • збройний конфлікт, військові дії, оголошена та неоголошена війна, вторгнення;
 • введення комендантської години, загальна військова мобілізація;
 • акти тероризму, диверсії, блокада, захоплення підприємств, протиправні дії третіх осіб;
 • примусове вилучення, реквізиція;
 • аварія, пожежа, вибух;
 • тривалі перерви в роботі транспорту, відповідно рішень державних органів влади.

Навіщо це?

Ті, хто хоча б раз спускався до бомбосховища, знають, що майже все з наведеного вище вже відбулось. Формально, відлік форс-мажорних обставин в Україні розпочався з 24 лютого о 5 год. 30 хв із введенням воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022. А це означає, що треба готуватись до юридичних наслідків. Так, ст. 616 Цивільного кодексу та ст. 218 Господарського кодексу, встановлюють ідентичні положення, відповідно до яких особа, яка порушила зобовʼязання, звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин.

Тому, будь-яке громадське обʼєднання, благодійна організація (як і всі інші юридичні особи) можуть скористатись положенням про форс-мажорні обставини, наприклад, у випадках неможливості виконати:

 • обовʼязки за договором;
 • податкові зобов'язання;

Відповідно, коли особа стала жертвою форс-мажорних обставин і не може виконати своє зобов'язання за договором або законом, вона не буде нести за це відповідальності. Коли така неприємна ситуація трапилась у вас, треба скоріше задіяти положення про форс-мажорні обставини та убезпечити себе від санкцій з боку контрагента або держави.

Як цим скористатись?

Для договірних зобовʼязань:

Торгово-промислова палата України максимально спростила порядок підтвердження форс-мажорних обставин, повʼязаних з військовою агресією Російської Федерації. На сайті організації розміщений загальний офіційний лист щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Це надасть можливість за необхідності роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.

 1. Зайдіть за посиланням та завантажте документ: https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf.
 2. Якомогу раніше повідомте свого контрагента про настання форс-мажорних обставин: рекомендованим листом з описом вкладення або електронною поштою з накладеним електронним цифровим підписом.
 3. Виконайте зобовʼязання після закінчення обставин непереборної сили.

Для податкових зобовʼязань:

4 березня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”. Очікується, що документ якнайшвидше буде підписаний Президентом. Завдяки новим правилам:

 1. Подання податкової, фінансової та інших видів звітності відтерміновано на час воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування.
 2. Всі субʼєкти звільнені від відповідальності за несвоєчасне подання звітності.

Будь-які перевірки своєчасності та повноти подання будь-яких звітів не здійснюються

Матеріал створено в рамках проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через USAID - US Agency for International Development

Назад до переліку матеріалів