Як благодійним організаціям реагувати на звернення від органів місцевого самоврядування?

На “гарячу лінію” правової допомоги УНЦПД щодня надходять різного роду запити від неурядових організацій. Серед них хочемо виділити звернення  благодійної організації (надалі – БО) щодо надання відомостей про її діяльність  органам місцевого самоврядування (надалі – ОМС). Посадові особи селищної ради запитують інформацію про структуру, розміри доходів і витрат, а також відомості з фінансової, статистичної та іншої обов'язкової звітності. Обґрунтовуючи свої дії ОМС посилаються на необхідність контролю за діяльністю БО та недопущення зловживання спеціальним становищем на території відповідної громади. Вважаємо цей запит ОМС до благодійної організації протиправним, що не підлягає обов’язковому виконанню.

Релевантне законодавство

Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення відповідних заходів зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом; не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує його на це  у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил ведення обліку та складання звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств. Юридичні особи зобов’язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, якщо інше не передбачено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Завдяки звітності її користувачі отримують інформацію про фінансове становище і результати діяльності підприємств, установ, організацій.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”. Разом з тим, враховуючи положення ч. 1 ст. 12 вказаного Закону ОМС не можуть бути запитувачами інформації в юридичних осіб.

Аналіз ситуації

Благодійні організації, як і решта неприбуткових організацій, зобов’язані складати і подавати звітність. Вона може включати фінансові звіти, відомості про реалізовані проекти та іншу інформацію. Детальний перелік звітності від благодійної організації визначено у ст. 17 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Інформацію і звіти про використання коштів та документи (або їх засвідчені копії), що підтверджують використання таких коштів, благодійні організації публікують на своєму веб-сайті, що передбачено вказаним вище Законом. Це сприяє забезпеченню прозорості благодійної діяльності.

Контроль за діяльністю благодійних організацій, в тому числі і порядком використання ними майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції. Положеннями ст. 26 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” визначено, що державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та ОМС в межах своїх повноважень, визначених Законом. Повноваження сільських, селищних, міських голів визначені у ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а виключна компетенція сільських, селищних, міських рад передбачена у ст. 26 вказаного Закону. Аналіз зазначених норм свідчить, що законодавець не уповноважує ОМС та його посадових осіб витребувати інформацію від благодійних організацій щодо їх структури, розміру доходів і витрат, а також відомостей з фінансової, статистичної та іншої звітності.

З метою ефективного планування дохідної частини місцевих бюджетів за джерелами надходжень та належного виконання затверджених показників за доходами, а також для організації системи здійснення контролю за сплатою до бюджету обов’язкових платежів, ОМС керуються у своїй діяльності “Порядком обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 р. № 627. Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії зазначених органів через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів “LOGICA”. А порядок та умови доступу до статистичної інформації ОМС, визначено Законом України “Про офіційну статистику”.

Висновок

Вимоги ОМС щодо надання відомостей благодійними організаціями з метою  здійснення контролю за діяльністю благодійних організацій і недопущення зловживання ними своїм статусом не грунтуються на законі. Ознайомитись з інформацією і звітами благодійних організацій ОМС можуть на веб-сторінках цих організацій чи отримати вказані відомості через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів “LOGICA”. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються, відповідно до ч. 5 ст. 19 Господарського кодексу України.

Додаткового звертаємо увагу, що постановою КМУ “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” від 13.03.2022 р. № 303 припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період дії воєнного стану. Виключенням є загроза, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України та перевірок, що здійснюються органами Державної податкової служби.

Дана публікація є загальною інформацією та не є юридичною консультацією.

 

Назад до переліку матеріалів