Пропозиції Консорціуму до Постанови КМУ №1049 щодо покращення фінансування ОГС

Експерти Консорціуму (Isar Ednannia,  Ukrainian Center for Independent Political Research  та Центр демократії та верховенства права) підготували та направили в Міністерство економіки України листа з рекомендацями щодо удосконалення конкурсних процедур з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства. 

Що радимо?

1. Удосконалити перелік витрат, під час проведення конкурсу проектів і реалізації проектів

Надати можливість організатору конкурсу проводити оплату праці членів конкурсних комісій, які не є публічними службовцями (органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

Переглянути та збільшити норми витрат на реалізацію проектів переможців конкурсів та привести їх до єдиних вимог. Наразі різні організатори конкурсу керуються різними нормами витрат, які затверджуються Порядками використання коштів або/та Наказами, зареєстрованими в Міністерстві юстиції. Всі ці норми потребують оновлення і приведення у відповідність до сучасних умов. 

Закласти можливість для організатора конкурсу передбачати витрати на залучення зовнішнього моніторингу реалізації проектів і програм ІГС.

2. Передбачити можливість для ІГС здійснювати адміністративні (непрямі) витрати на реалізацію проекту

Внести зміни в Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, якими закріпити право ІГС здійснювати адміністративні витрати, зокрема наступні:

-       оренда нежитлового приміщення, для реалізації проекту ІГС; 

-       оплата комунальних послуг за приміщення, для реалізації проекту ІГС;

-       оплата праці (матеріальне заохочення) адміністративного персоналу (керівника проекту, бухгалтера проекту, проєктного менеджера, уповноваженої особи на закупівлі);

-       придбання канцелярських товарів для проекту;

-       послуги зв’язку, зокрема витрати на послуги стаціонарного й мобільного зв'язку, інтернету та інтернет-телефонії, обслуговування оргтехніки яка використовується для реалізації проекту;

-       послуги з придбання, встановлення, користування й обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку;

-       оплата перекладацьких, редакторських та юридичних послуг в рамках проекту;

-       придбання офісної техніки (видатки споживання), витратних матеріалів для офісної техніки для реалізації проекту.

3. Зменшити розмір і визначити порядок підтвердження власного внеску ІГС

Зменшити суму власного внеску (співфінансування програми (проекту, заходу) від переможця конкурсу з 15 % до 10 %.  Замінити в п. 24 Порядку Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка слова «матеріальні чи нематеріальні ресурси» на «матеріальні чи нематеріальні активи» для приведення термінології у відповідність до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Додати до переліку можливого власного внеску ІГС оплату продуктів або харчування учасників заходів, залучення волонтерів. Визначити метод розрахунку внеску ІГС, щоб його можна було показати в грошовому еквіваленті.

4. Запровадити інституційну підтримку для ГО ветеранів, ГО осіб з інвалідністю, молодіжних і дитячих ГО та інших ІГС які мають право на її отримання

Запровадити окремі гранти інституційного розвитку ІГС. Розробити та затвердити Порядок проведення конкурсу інституційної підтримки інститутів громадянського суспільства. Даний порядок має передбачати електронну процедуру проведення конкурсу і бути уніфікованим для всіх організаторів для підтримки широкого кола ІГС в питанні їх інституційного розвитку. 

Запровадити  інституційну підтримку ІГС  в рамках реалізації програм (проектів, заходів). Передбачити можливість в Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, для організаторів конкурсу визначати до 30% кошторису проекту для спрямовування на інституційний розвиток ІГС.

Витрати на інституційний розвиток — це витрати, які здійснює ІГС для підвищення професійної спроможності своїх працівників, покращення внутрішніх процедур та розбудови бачення розвитку ІГС і відносин з іншими ІГС, зокрема й міжнародними та іноземними.

  Передбачити, зокрема, наступні  витрати на інституційний розвиток ІГС:

-       оплата короткострокового навчання працівників ОГС на тренінгах, навчальних курсах тощо;

-       оплата послуг залученого фахівця (тренера, фасилитатора, експерта) для розроблення стратегічних документів організації, політик і процедур, а також для підготовки організації до отримання сертифікації/впровадження стандартів роботи в певній сфері;

-       оплата стажувань і навчальних візитів, які здійснюють працівники ОГС задля підвищення кваліфікації, переймання успішного досвіду, ознайомлення зі стандартами й практиками роботи;

-       сплата членських внесків у міжнародних організаціях та участь у заходах або зборах цих міжнародних організацій;

-       оплата участі працівників ІГС в заходах, зокрема конференціях тощо;

-       оплата вартості послуг з розроблення, удосконалення, перекладу веб-сайтів, користування хостингом та доменним іменем сайту.

5. Розширити перелік ІГС, які можуть брати участь у конкурсному відборі

Додати до переліку ІГС, які мають право брати участь в конкурсі благодійні організації.

Зі свого боку готові надати детальне обгрунтування по кожній із зазначених пропозицій та долучитись до напрацювання конкретних нормативно-правових актів та змін до вже існуючих задля удосконалення конкурсних процедур та більш якісної реалізації проектів та заходів інститутами громадянського суспільства за бюджетні кошти.

Рекомендації підготовлено на основі Карти правових реформ для громадянського суспільства у межах проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через USAID - US Agency for International Development

Назад до переліку матеріалів