Проєкти

Соціальний капітал і політичний розвиток в Україні

Соціальний капітал і політичний розвиток в Україні
logo ned2

Соціальний капітал і політичний розвиток в Україні. Лютий 2011 - січень 2012 року

 

Український незалежний центр політичних досліджень з лютого 2011-го по січень 2012 року реалізовував програму "Соціальний капітал і політичний розвиток в Україні" за сприяння Національного фонду демократії (США). Мета проекту - підтримка аналітичної та адвокаційної спроможності недержавних аналітичних інституцій для забезпечення демократичного характеру суспільно-політичних процесів в Україні.
 
Цю мету буде реалізовано на основі виконання цілісної багатокомпонентної програми, що містить:
 
А. Визначення стану розвитку організацій громадянського суспільства та посилення його спроможності
 
(1) Порівняльне дослідження стану розвитку громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи і Україні та публікація "Європейська перспектива українського громадянського суспільства"; 
 
(2) Аналітичне дослідження показників розвитку третього сектору, публікація Паспорту громадянського суспільства України за 2010 рік та публічне обговорення; 
 
Паспорт громадянського суспільства України. Базова оцінка розвитку громадянського суспільства (2010 рік)

Круглий стіл "Громадянське суспільство України в цифрах". 24.01.2012 р.


(3) Дослідницько-тренінгова програма з визначення та розвитку соціального капіталу в середовищі організацій громадянського суспільства: фокус-групові дослідження, аналітичний звіт "Особливості розвитку соціального капіталу" (електронний формат), дослідження "Що перешкоджає розвитку соціального капіталу в Україні?", розробка гайдів і проведення 3 модулів тренінгів з посилення спроможності ОГС; 
 
Результати загальноукраїнського експертного опитування "Соціальний капітал сьогодні: стан розвитку ОГС"

Тренінг "Громадське лобіювання", Київ, 30-31 січня 2012 р.

Тренінг "Моніторинг та оцінка політики на місцевому рівні", Київ, 26-27 січня 2012 р.

Тренінг "Організація та проведення громадської експертизи", Київ, 19-20 січня 2012 р.


(4) Вироблення та розповсюдження аналітичних матеріалів з оцінкою державної політики щодо організацій громадянського суспільства та громадськими пропозиціями для її поліпшення шляхом видання журналу "Громадянське суспільство" (4 випуски).
 
Всі випуски журналу можна знайти тут...
 
 
Б. Оцінка змісту політичних і партійних процесів в Україні та розвиток пропозицій до їх демократизації
 
(5) Аналіз поточного політичного процесу та вироблення Документу з оцінки політичних ризиків (2 електронних випуски) та його презентація (2 прес-конференції); 

Випуск 8: Документ УНЦПД з оцінювання глибини політичних ризиків (червень 2011 року) / Ризики домінування немодернізованої влади – клієнтелізм і корупційні відносини та високий рівень суб’єктивного фактора

Матеріали даних опитування експертів з питань політичного процесу "Стабільність політичного процесу і передбачуваність політичних рішень. Оцінка процедур ухвалення політичних (державних) рішень" (червень 2011 року)

Прес-конференція "Джерела і вага основних політичних ризиків в Україні на етапі консолідації влади". 8 червня 2011 р. 11.30. УНІАН

Випуск 9: Документ УНЦПД з оцінювання глибини політичних ризиків (січень 2012 року) / Політичне посилення інституту президентства. Законодавче та економічне забезпечення інтересів владних груп

Матеріали даних опитування експертів з питань політичного процесу "Основні чинники розвитку політичного процесу в Україні в 2012 році" (10-16 січня 2012 року)

Прес-конференція "Основні чинники розвитку політичного процесу в Україні в 2012 році". 18 січня 2012 р. 12.30. УНІАН


(6) Аналітичне дослідження "Трансформації партійних ідеологій: від програмного позиціонування до реальної політики"; 
 
(7) Порівняльно-аналітичне дослідження "Внутрішньопартійна демократія: формальність чи потреба?" (електронний формат), брошура "Як працює демократична партія". 
 
 
В. Вплив на законопроектну діяльність парламенту
 
(8) Забезпечення моніторингово-аналітичної діяльності Групи контролю демократичних змін.
 
Г. Інформаційний сервіс та підтримка присутності неурядової аналітики в ЗМІ
 
(9) Підготовка та публікація електронних бюлетенів Research Update (25 випусків); 
 
(10) Надання коментарів, консультацій, участь у публічних заходах мережі ОГС, підтримка комунікативних платформ
 
Запровадження в життя даного проекту дозволило:
· сприяти запровадженню ефективної системи громадського і державного моніторингу і оцінки стану розвитку громадянського суспільства і середовища його існування;
· представникам органів влади отримати вимоги ОГС щодо бажаної державної політики сприяння їх розвитку;
· підвищити спроможність ОГС та дати їм навики з аналізу державної та місцевої політики, прищепити навики з форм і методів впливу на неї;
· сприяти розвитку партнерства між ОГС і зміцнювати його;
· отримувати прогностичний матеріал щодо ризиків непрогнозованості політичного процесу і нестабільності політичної системи України;
· оцінити зміст трансформацій партійних ідеологій на різних етапах розвитку партій з точки зору їх втілення в реальній політиці;
· сприяти подальшій демократизації політичних партій через вивчення та пропозицію демократичних внутрішніх процедур;
· підтримувати аналітичну спроможність УНЦПД і підтверджувати професійність змісту діяльності та авторитетність висновків неурядових мозкових центрів.